Pasirengimo santuokai kursai

"Dviem yra geriau negu vienam... Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti" (Koh 4, 9-10).


Foto: Reda Ruzel Photography

 

Sužadėtiniai, apsisprendę priimti Santuokos sakramentą, turėtų ne vėliau, kaip prieš tris mėnesius kreiptis į vieno iš besituokiančiųjų arba pasirinktą parapiją. Sužadėtinių kursų parengimo tikslas – padėti porai atsakingai apsispręsti ir pasirengti Santuokos sakramentui. Sudaryti sąlygas sužadėtiniams geriau pažinti save ir vienas kitą Katalikų Bažnyčios mokymo šviesoje. Pagelbėti sužadėtiniams suvokti, jog jų santuoka yra vienintelė ir amžina. Padėti sužadėtiniams suvokti Dievo, savo, sutuoktinio, jų tėvų, būsimų vaikų vaidmenį ir svarbą šeimoje. Šie kursai dažniausiai apima 8 susitikimus grupelėse su kitomis poromis. Išsirinkite jūsų parapijos centrą ir užsirašykite į sužadėtinių kursus.

 

Vilniaus arkivyskupijoje

IGNALINOS KOLPINGO ŠEIMOS CENTRAS
 

Kauno arkivyskupijoje

Kaišiadorių vyskupijoje

Panevėžio vyskupijoje

Šiaulių vyskupijoje

Telšių vyskupijoje

Vilkaviškio vyskupijoje